• За Дора Добрева

    Специалност: Kонсултативен психолог
    Образование:
    Бакалавър по специалност Психология и магистър по консултативна психология от П.У. „Паисий Хилендарси“. Обучавана съм методите на позитивната психотерапия, когнитивно поведнческа терапия и мотивационно интервюиране. Работя с хора пристрастени към наркотици, алкохол, зловредни навици, хранителни разстройства, затруднения в адаптацията, преодолявания на различни житейски кризи и затруднения. Помагам на хората да намерят себе си, да се опознаят, да се харесват и да се обичат.