• За Д-р Мими Шумилина

  Специалност: Неонатология
  Образование: Висш медицински институт гр. Пловдив – 1986 г. Придобита специалност „Детски болести“ – 1996 г. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт.

  Работи с: платен прием по записване

  Месторабота:
  ПСАГБАЛ Св. София

 • Извършвани дейности:

  • Прегледи и консултации на деца между 0 и 18 години;
  • Детска консултация;
  • Имунизации;
  • Предродилна консултация;
  • Оформяне на документация за детска ясла и детска градина.
 • Обучение и специализации:

  Трансфонтанелна ехография;
  Интензивна терапия в педиатрията;
  Диагностика и лечение на малформации при новородените;
  Интензивна реанимация и лечение на новородени;
  Активни участия в конгреси и конференции.

 • Членства:

  – Български лекарски съюз
  – Българска педиатрична асоциация
  – Асоциация по неонатология

Чужди езици: английски език