• За Тодорка Русева

    Специалност: Ембриолог
    Образование: През 2010г. придобива бакалавърска степен по специалност Биология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2014г. завършва магистратура по специалност Биология на развитието в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ,като защитава диплома на тема: “Ролята на лептина в оксидативния стрес, антиоксидантната защита и апоптозата в гранулозни клетки“