Медицински център Вяра

гр. София; ж.к. Св. Троица , бл. 347, /партер/

Телефони: 02/ 828 42 18; моб.: 0889 11 26 40