Консултативна дейност:
–         Преданестеологична консултация;
–         Тестуване към анестетици, използвани в съвременната анестезиология;
Анестезиологична дейност:
–         Обезболяване на нормално раждане;
–         Амбулаторна анестезия при диагностични процедури;
–         Анестезиология в еднодневната хирургия (регионална, венозна, обща);
–         Анестезия в операционния блок (обща, спинална, епидурална, венозна);
Лечение на болката:
–         Лечение на остра болка;

Лечение на хронична болка.