–         Диагностика и лечение на вътрешни болести;

–         Първични прегледи и консултации;

–         ЕКГ с анализ и консултация;

–         Предоперативни консултации;

–         Бременност и съпътстващи вътрешни болести.