В Медицинския център извършваме цялостно проследяване на бременни, не само от ин витро процедури, но и естествено заченали жени. Провеждаме ехографски прегледи (2Dи 3D), фетална морфология, доплер, генетични изследвания (болест на Даун и др.), преценка на кардиологичното състояние на плода по време на бремеността, мониторен контрол на сърдечната дейност на плода и появата на маточни контракции през втората половина на бремеността, кръвен анализ, микробиологични и вирусологични изследвания, предродилна преценка за начина на раждане от гинеколог, анестезиолог, интернист, педиатър и при необходимост от психолог.
Гинекологичната профилактика е насочена към всички възрасти. Прилагат се следните диагностични методи:
–         Микробиологичен анализ на женската полова система;
–         Онкологични цитонамазки;
–         Изследване за хламидия;
–         HP вирус – изследване (генотипиране), лечение и ваксинация;
–         Колпоскопия на маточната шийка;
–         Ултразвуково изследване на матка и придатъци;
–         Мамологичен преглед и консултация;
–         Детско-юношенска гинекология;
–         Контрацепция – консултации за начина на предпазване съобразно възрастта и здравословното състояние на жената, поставяне и отстраняване на вътрематочни спирали, хирургична стерилизация;
–         Климактериум.
Диспансерно наблюдение на бременни, пациенти с миомни възли, ендокринологични, онкологични и др. проблеми.