Консултация по документи
20лв.
Гинекологичен преглед
25лв.
Гинекологичен преглед с ултразвук
45лв.
Колпоскопия с консултация
40лв.
Тестуване за чувствителност към упойка и консултация
50лв.
Консултация на бременна
30лв.
Консултация на бременна и преглед с ултразвук
40лв.
Имунологична консултация със схема за лечение
30лв.
Консултация с мамолог и УЗ преглед
40лв.
Консултация с педиатър
30лв.
Консултация с кардиолог и ЕКГ
30лв.
Консултация с хирург
20лв.
Консултация с психолог
30лв.